button_phone

Big Data and Yapay Zeka Teknolojileri
Büyük Veri ve Yapay Zeka Teknolojilerine Dayalı Kanser Tedavisi Sonrası Hasta Odaklı Hayatta Kalma Bakım Planı

Projemiz Avrupa Birliği Projeleri kapsamında onaylandı.

Konu: SC1-DTH-01-2019
Faaliyet Türü RIA
Proje Süresi: 38 ay
Proje Öneri No : 875406

PERSIST, kanserden kurtulanların bakımını iyileştirmek için açık ve birlikte çalışabilir bir ekosistem geliştirmeyi amaçlamaktadır. Önerilen ekosistem, ortaklardan birinin açık bir altyapısının üzerine kurulacak bir Büyük Veri platformundan ve hastalar için bir sağlık uygulamasından oluşur. Geliştirilecek olan ana yapı taşları, hastanın mutluluğu ile ilgili verileri toplayacak bir akıllı telefonda çalışan, çok modlu bir algılama ağından; binlerce göğüs ve kolon kanseri hastanın anonim sağlık verilerinden kestirimci modellerinden; ve bahsedilen öngörü modellerini kullanacak olan bir karar destek sisteminin geliştirilmesi için gerekli olan modüllerden oluşmaktadır.