button_phone

Bulut Bilişim Bulut Bilişim İle İşinizi Geliştirin

Bulut'un işlevsellik ve uygun maliyet gibi özelliklerini kullanarak kurumsal uygulamaların tasarımını, geliştirilmesini ve uygulanmasını destekliyoruz.

Bulut Bilişimin Avantajları

  • 1. Yeni iş süreçleri oluşturmak ve son teknoloji ürünler ortaya çıkartmak,
  • 2. Yapım maliyetlerini ve kaynakları kullanmak için döngü süresini azaltarak verimliliği artırmak,
  • 3. Tek merkezli yükümlülük ve hizmet güvencesi,
  • 4. Kurum genelinde yazılım uygulamaları ve iş süreçleri için referans oluşturmak

Bulut Hizmetlerinin Faydaları
  • 1. Hızlandırılmış uygulama geliştirme, modernizasyon ve geçiş
  • 2. İş hayatındaki zorluklar için geliştirilmiş karşılık verme
  • 3. Daha fazla ölçeklenebilirlik sağlamak
  • 4. İş Değeri eklemesi
  • 5. Düşük Sermaye Giderleri ve IT Operasyon Maliyetleri

Çok çeşitli Bulut Bilişim uygulama hizmetleri sunuyoruz

BULUT TABANLI UYGULAMA GELİŞTİRME

Yüksek kalitede çıktı sağlamak ve doğrulamak için otomatik işlem uygulayan standart metodolojileri uyarlamak

BULUT GEÇİŞİ VE ENTEGRASYONU

Bulut uyarlanabilirliğini test etmek ve entegre bir bulut ekosistemi oluşturmak için bir planlama dönüşüm yaklaşımı tanımlanacaktır

BULUT DANIŞMANLIĞI

Yygun bir bulut dağıtım modelinin belirlenmesi, bulutların benimsenmesi için bir yol haritası başlatmak ve bulutun etkinleştirilmesine yönelik planlı bir yaklaşımın stratejisini belirlemek